Projekt POIR 2014-2020

Nr projektu: POIR.01.01.01-00-1380/15 konkurs 1/1.1.1/2015 – w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014 – 2020,

Działanie 1.1.  “Projekty B + R przedsiębiorstw”.

Tytuł projektu: „Prace B+R nad innowacyjnymi wielkogabarytowymi łożyskami wieńcowymi na bazie lekkich materiałów konstrukcyjnych”.